About Us

Lavish Sopidnapa เริ่มต้นจากช่วงหนึ่งทีเจี๊ยบสุขภาพไม่ค่อยดี ซึ่งส่งผลกระทบหลายอย่างกับชีวิตที่ทําให้การดําเนินชีวิตไม่ราบรื่นและไม่เป็นไปได้อย่างทีตั้งใจไว้ เหตุการณ์นั้นจึงกลายเป็นแรงผลักดัน อย่างมุ่งมันที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพและสร้างความเปลี่ยนแปลงจริงที่เห็นผลกับผู้ใช้ เพื่อตัวเองและคนที่เรารักอย่างคุณพ่อ คุณแม่ และทุกคนในครอบครัว เมื่อเรามั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ทุกชินเหมาะกับทุกคนในครอบครัว เราจึงมั่นใจเช่นกันว่าลูกค้าทุกท่าน จะมีสุขภาพทีดี เสมือนเป็นหนึงในครอบครัวของเรา

สินค้าของเราทุกผลิตภัณฑ์ผ่านการศึกษา ทดลองและค้นคว้าจนได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้บริโภค เรามั่นใจในส่วนประกอบและสารอาหารต่าง ๆ ใน Lavish Sopidnapa เพราะทุกกระบวนการได้รับการดูแลโดยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน

ผศ.ดร.สาโรจน์ ประเสริฐศิริวัฒน์

Medical Advisory Board

ทางบริษัทได้ร่วมงานวิจัย กับ ผศ. ดร. สาโรจน์ ประเสริฐศิริวัฒน์ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ Fermentation Technology-Tissue Culture เรื่อง ”การเพาะเลี้ยงถั่งเช่า เพื่อสารสำคัญในถั่งเช่า Cordycepin มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไร” โดยวิธีการดำเนินการวิจัย ทำการศึกษากระบวนการผลิตในเชิงพาณิชย์ ด้วยการคัดเลือกเชื้อเห็ดจากแหล่งเพาะเลี้ยงและแหล่งธรรมชาติ ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเลี้ยงเชื้อบนอาหารที่ให้ชีวมวลและสารออกฤทธิ์สูง ซึ่งมีผลการตรวจค่าสาร ออกฤทธิ์จากมหาวิทยาลัยมหิดล ยืนยันค่า CORDYSEPIN สูงมากกว่า 8,000 PPM เพื่อให้การนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีผลลัพธ์ที่ดีโดยไม่ต้องใช้สารในปริมาณที่สูง

ผลิตภัณฑ์ของเราทุกประเภทได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา (อ.ย.)

เลขจดทะเบียน 10-1-15556-5-0001, 10-1-20260-5-0006, 10-1-20260-5-0018,
10-1-6100062516, 10-1-6100062388

สถานที่ผลิตสินค้าของ Lavish Sopidnapa ยังได้รับรองมาตรฐานสากล GMP และ HACCP เพื่อความมั่นใจของลูกค้าทุกท่าน

“For Your Beautiful Life”

ความสวยงามของชีวิตเริ่มต้นจากการมีสุขภาพที่ดี ได้ใช้เวลากับคนที่เรารัก และได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำ

เจี๊ยบอยากให้ลูกค้าคนสําคัญของเจี๊ยบทุกคนมีชีวิตทีมีความสุข สุขภาพแข็งแรง และได้ค้นพบความสวยงามของชีวิตในแบบของคุณ

ขอบพระคุณที่มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกัน ขอให้ทุกคนมีสุขภาพทีดีค่ะ

เจี๊ยบ โสภิตนภา ชุ่มภาณี